• Odwiedziło nas: 267842 osób
  • Do końca roku: 312 dni
  • Do wakacji: 120 dni

16-200 Dąbrowa Białostocka
ul. Szkolna 9a
Tel: (85) 712-02-17

header

Szkolenie „Twoje dane – Twoja sprawa”

Jesteś tu: » Strona główna » Twoje dane – twoja sprawa » Szkolenie „Twoje dane – Twoja sprawa”

25 i 26 października 2016r. psycholog szkolny Dorota Sienkiewicz- koordynator projektu w naszej placówce - uczestniczyła w dwudniowej konferencji szkoleniowej w Warszawie dla przedstawicieli placówek oświatowych uczestniczących w programie edukacyjnym GIODO „Twoje dane – Twoja sprawa”. Prowadzony przez ekspertów z Biura GIODO był blok szkolenia poświęcony przedstawieniu podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów odnoszących się do sektora oświaty, a także omówieniu idei, celów oraz harmonogramu Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Wykład wprowadzający w tematykę ochrony prywatności i danych osobowych wygłosił Piotr Drobek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO. Prezentując różne ujęcia i podejścia do tych kwestii podkreślał, jak ważna jest możliwość samodzielnego decydowania o tym, jakie informacje na nasz temat będą udostępnione innym. Na przykładzie zawartych w ankiecie pytań m.in. o: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, hobby, marzenia czy hasło do konta na portalu społecznościowym, dowodził, jak często lekkomyślnie udostępniamy nasze dane, nie zastanawiając się np., czy to konieczne, czy mamy prawo, by odmówić ich podania. O roli szkoły jako administratora danych osobowych mówiła z kolei Weronika Kowalik, zastępca dyrektora Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze GIODO. Odniosła się przy tym nie tylko do regulujących tę kwestię przepisów prawa, ale na konkretnych przykładach wskazywała, jak należy je stosować. Poruszyła takie m.in. praktyczne zagadnienia, jak: publikacja wizerunku ucznia, wdrożenie monitoringu wizyjnego w szkołach, prowadzenie szkolnej strony internetowej oraz e-dziennika. Wystąpienie Pawła Makowskiego, zastępcy dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO poświęcone było prezentacji książki pt. „Europejski podręcznik: Nauczanie o ochronie danych i prywatności w szkołach”, zawierającej praktyczne wskazówki oraz narzędzia do nauczania dzieci i młodzieży ochrony danych osobowych i prywatności. Książka ta jest jednym z efektów zainicjowanego przez GIODO projektu ARCADES, którego celem jest wprowadzenie w szkołach Unii Europejskiej treści związanych z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności. Blok wystąpień przedstawicieli GIODO zakończyła prezentacja Anny Dudkowskiej, starszego specjalisty w Departamencie Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, która przybliżyła uczestnikom szkolenia ramowy program, cele i założenia Programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”. O jego praktycznych aspektach, zwłaszcza o współpracy szkół, mówiła Monika Pskit, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 z Oddziałami Sportowymi w Radomiu. Działania profilaktyczne Policji na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni omówili z kolei reprezentanci Komendy Głównej Policji – podinsp. Jan Wasiak oraz Katarzyna Krakowiak.

W drugim dniu szkolenia, tj. 26 października, odbyły się równoległe sesje, podczas których przedstawione zostały dobre praktyki liderów poprzednich edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”.

 

koniec header