• Odwiedziło nas: 267917 osób
  • Do końca roku: 312 dni
  • Do wakacji: 120 dni

16-200 Dąbrowa Białostocka
ul. Szkolna 9a
Tel: (85) 712-02-17

header

Dialog pokoleń

Jesteś tu: » Strona główna » Dialog pokoleń

 

 

 

 

     10 października 2014 r. w naszym gimnazjum miało miejsce spotkanie dotyczące projektu „Dialog pokoleń”, w którym nasza szkoła uczestniczy.

     „Dialog pokoleń” to projekt realizowany przez Towarzystwo Kultury Języka i Instytut Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW oraz kilkanaście szkół w całej Polsce. Celem projektu jest aktywizacja dwóch grup wiekowych i zacieśnienia więzi pokoleniowych poprzez wspólne ocalanie od zapomnienia słów odchodzących do historii wraz z najstarszymi pokoleniami. 
     Ocalone słowa (wraz z imionami i nazwiskami ich odkrywców oraz nazwami szkół, do których uczęszczają) znajdą się na tworzonej stronie internetowej. Słowa opatrzone komentarzem językoznawców stworzą swoistą bazę słów ocalonych, będących świadectwem nauki, jaką najmłodsze pokolenie może czerpać od pokolenia starszego. 

     Do Dąbrowy przyjechała pani dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, która w skrócie przedstawiła założenia projektu i zachęcała uczniów do „zbierania” zapomnianych i używanych już tylko przez dziadków słów. Druga prelegentka pani dr Monika Kresa przygotowała dla uczniów krótki wykład z częścią warsztatową na temat gwary w polskich filmach. Uczniowie, słuchając wykładu, oglądali fragmenty filmów i rozpoznawali rodzaj gwary w nich występującej.

     W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas trzecich i klasa I d. Już w czasie trwania spotkania uczniowie podawali słowa gwarowe charakterystyczne dla naszego terenu. Okazuje się, że wielu uczniów zna słowa z „języka prostego” – tym mianem określa się u nas gwarę, czyli język jakim posługują się starsi mieszkańcy wsi. Spotkanie było bardzo interesujące i mamy nadzieję, że nasza szkoła czynnie i znacząco włączy się ocalanie gwary.

Marzena Kalinowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koniec header