• Odwiedziło nas: 267871 osób
 • Do końca roku: 312 dni
 • Do wakacji: 120 dni

16-200 Dąbrowa Białostocka
ul. Szkolna 9a
Tel: (85) 712-02-17

header

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2016

Jesteś tu: » Strona główna » osiągnięcia » Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2016

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2016

 

W dniu 31 marca 2016 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce odbyły się powiatowe eliminacje XXXIX Konkursu Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom", w którym wzięło udział ponad 60 uczestników z różnych szkół powiatu sokólskiego.

Turniej ma na celu propagowanie wśród uczącej się młodzieży zasad szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz znajomości przepisów ochrony przeciwpożarowej.

 

Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych:

szkoły podstawowe - I kategoria wiekowa

szkoły gimnazjalne - II kategoria wiekowa

szkoły ponadgimnazjalne - III kategoria wiekowa.

W eliminacjach wzięli udział przedstawiciele gmin powiatu sokólskiego (Dąbrowa Białostocka, Sokółka, Korycin, Kuźnica, Szudziałowo, Janów, Suchowola i Sidra).

 

Troje uczniów naszej szkoły: Weronika Kiejko (klasa 2b), Mateusz Czarkowski (klasa 2d) oraz Piotr Sienkiewicz (klasa 1e) po wygraniu eliminacji szkolnych i gminnych zakwalifikowało się do udziału w turnieju na szczeblu powiatowym.

Uczestnicy  mieli do rozwiązania test składający się z 20 pytań dotyczących zapobiegania pożarom, sposobów ich likwidacji, zachowania w sytuacjach zagrożenia, pierwszej pomocy, historii i działalności Państwowej Straży Pożarnej  i Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Gimnazja

  • I miejsce - Jakub Kłoczko - Gimnazjum w Suchowoli,

  • II miejsce - Klaudia Greś - Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce,

  • III miejsce - Weronika Kiejko – Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Bł.

  • IV miejsce - Piotr Sienkiewicz – Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Bł.

  • V miejsce - Mateusz Czarkowski - Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Bł.

  • VI miejsce - Weronika Zaręba - Zespół Szkół Samorządowych w Janowie,

   Zwycięscy otrzymali cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Powiatu i Starostę Sokólskiego. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe uczestnikom konkursu wręczył Pan Franciszek Budrowski – Przewodniczący Rady Powiatu a zarazem Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP oraz Komendant Powiatowy PSP w Sokółce - st. bryg. Wacław Greś.

 

 

.....................................................................................                                               ………………………………………….....................

         imię i nazwisko                                                                                 szkoła i klasa

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

„Młodzież Zapobiega Pożarom”

Eliminacje powiatowe 2016 – Kategoria szkół gimnazjalnych

                                                     

 

1.         Ochotnicze Straże Pożarne są:

a)        stowarzyszeniami,

b)        jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej,

c)        organami administracji samorządowej.

 

2.         Sztabem akcji kieruje:

a)         kierownik sztabu,

b)         dowódca sztabu,

c)         szef sztabu

 

3.         W 1996 r. ZGZOSP RP ustanowił medal honorowy:

a)         Bolesława Chomicza,

b)         Zygmunt Hormańskiego,

c)         Józefa Tuliszkowskiego.

 

4.         Wymień 4 funkcje w zarządzie OSP:

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………...

 

5.         Do obliczenia gęstości obciążenia ogniowego potrzebne jest m.in.:

a)         skład chemiczny substancji,

b)         dolna granica wybuchowości mieszaniny substancji palnej z powietrzem,

c)         ciepło spalania substancji.

 

6.         Poziomy dowodzenia działaniami ratowniczymi to:

a)         operacyjny, taktyczny, współdziałający

b)         interwencyjny, taktyczny, strategiczny,

c)         strategiczny, operacyjny taktyczny.

 

7.         Ile lat Komendant Wojewódzki PSP może pełnić swoje obowiązki?

a)         5 lat,

b)         10 lat,

c)         do odwołania.

 

8.         Wymień stopnie aspirantów PSP w kolejności od najniższego do najwyższego:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9.         Dokonaj podziału budynków innych niż mieszkalne ze względu na wysokość (podaj wartości graniczne w metrach):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

10.       Do gazów gaśniczych zaliczamy:

a)         dwutlenek węgla.

b)         tlenek węgla,

c)         etan.

 

 

11.       Przyjęcie w poczet członków OSP następuje na podstawie złożonej deklaracji oraz:

a)      uchwały Zarządu OSP,

b)      uchwały Zarządu Gminnego ZOSP RP,

c)      uchwały walnego zebrania ZOSP RP

 

12.       W jakiej odległości od budynku wykonanego z elementów niepalnym można ustawić stertę lub stóg słomy?:

a)          20 m,

b)         30 m,

c)         50 m.

 

13.       Pomieszczenie zagrożone wybuchem powinno mieć:

a)         dach betonowy wylewany,

b)         dach z płyt kanałowych prefabrykowanych,

c)         „lekki dach”.

 

14.     Jaki jest tytuł pieśni będącej hymnem ZOSP RP:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

15.       W sali gimnastycznej o powierzchni 200 m2 i wysokości 5 m powinny być co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne jeżeli liczba osób wynosi:

a)         21       

b)         51       

c)         41

 

16.       Liczba spienienia to:

a)   stosunek objętości piany do objętości wodnego środka pianotwórczego, z którego ta
           piana została wytworzona

b)        stosunek ilości wodnego roztworu środka pianotwórczego do wydajności pia­ny

c)        liczba pęcherzyków powietrza zawarta w 1 dm3 piany

 

17.         Co to jest strefa pożarowa:

a)         przestrzeń objęta pożarem

b)         wydzielona pożarowo przestrzeń

c)         teren działań straży pożarnej

 

18.       Kiedy (podaj dzień i miesiąc) obchodzone są:

a)        Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 - …………………………………………..

b)        Dzień Strażaka - ………………………………………………………………………….

 

19. Do czego służy trokomat?

a)         do wytwarzania podciśnienia w linii ssawnej

b)         do wytwarzania nadciśnienia w linii tłocznej

c)         do wytwarzania podciśnienia w linii tłocznej

 

20. Zgodnie z obecnie obowiązującymi wymaganiami hydranty wewnętrzne 25 powinny być wyposażone w wąż:

a)         sztywny,

b)         półsztywny,

c)         płasko-sładany.

 

 

 

 

koniec header