• Odwiedziło nas: 267888 osób
  • Do końca roku: 312 dni
  • Do wakacji: 120 dni

16-200 Dąbrowa Białostocka
ul. Szkolna 9a
Tel: (85) 712-02-17

header

Konkurs chemiczny 2010

Jesteś tu: » Strona główna » Publikacje » Konkurs chemiczny 2010

Konkurs chemiczny 2010

KONKURS CHEMICZNY DLA KLASY DRUGIEJ 2010/2011R

          Drogi uczniu! Przed Tobą zestaw składający się z zadań otwartych oraz zamkniętych.   W zadaniach zamkniętych tylko jedna odpowiedź jest poprawna, zadania otwarte rozwiąż w wyznaczonych miejscach. Pamiętaj , w tym konkursie nic nie tracisz, zyskujesz nowe doświadczenia!

Życzymy powodzenia!!!!!!!!!!!!!!!

 

Zad.1 O pewnym gazie możemy powiedzieć, że jest najlżejszy, bezbarwny, bezwonny, słabo rozpuszczalny w wodzie. Gazem tym jest:

a)      chlor         b) tlen c) azot d) wodór

 

Zad. 2 Która para substancji reaguje ze sobą tak, że reakcję można przedstawić zapisem:

3Ca2+ + 2PO43- → Ca3(PO4)2 ↓ ?

a ) Ca + H3PO4                        b) CaO + H3PO4

c) CaCl2 + H3PO4         d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

Zad. 3 Wybierz zestaw zawierający tylko te metale, które gwałtownie reagują z wodą w  temperaturze pokojowej:

a) Ca, Mg, Al.                    b) Ca, Na, Cu

c) Na, Fe, Al.               d) K, Li, Na

 

Zad. 4 Które z podanych tlenków tworzą z wodą kwasy:

1) NO,   2) N2O5,   3) SO2,   4) CO2,   5) BaO,   6) N2O

a) 1,2,3 b) 2,3,4 c) 4,5,6 d) 2,4,6

 

Zad. 5 Papierki uniwersalne wskaźnikowe służą do:

a) wykrywania substancji żrących            b) wykrywania tylko zasad

c) wykrywania tylko kwasów                     d) określania odczynu roztworu

 

Zad. 6 Związek o wzorze Sb2S3 jest:

a) solą                  b) kwasem

c) zasadą                             d) żadna odpowiedź nie jest poprawna

 

 

Zad. 7 Pierwiastek X może ulegać  przemianie  pokazanej  za pomocą  reakcji:

X + 2H2O → X(OH)2 + H2

Pierwiastkiem tym może być:

a)      Ag          b) Cu     c) Ca      d) Fe

 

Zad. 8 Pewien pierwiastek posiada 20 elektronów, 20 protonów i 20 neutronów. Pierwiastkiem tym jest:

a) argon               b) wapń               c) potas               d) brom

 

Zad. 9 Stosunek wagowy azotu do tlenu w badanym związku wynosi 7 : 12. Wzór tego związku to:

a) N2O  b) NO    c) N 2O3                d) N2 O5

 

Zad. 10 Aby z roztworu nienasyconego otrzymać roztwór nasycony, nalęży:

a)dodać  substancji rozpuszczonej          b) ogrzać roztwór

c) odparować rozpuszczalnik                     d) odpowiedzi  a i c są poprawne

 

Zad. 11 W przemyśle kwas azotowy (v) otrzymuje się w procesie, który można zapisać równaniem:

3 Nx Oy + H2 O    2 HNO3 + NO  , tlenek azotu   Nx Oy to:

a)NO     b) NO2  c) N2 O3                        d) N2 O5

 

Zad.12 Na glebach kwaśnych rosną wrzosy, borówki i szczaw, a na glebach zasadowych koniczyna i szałwia. Gleba borówek i wrzosów ma:

a)pH = 7               b) pH = 10           c) pH < 7              d) pH > 7

 

Zad.13 James Chadwick w 1935 roku otrzymał Nagrodę Nobla za odkrycie neutronu. Ile neutronów

zawiera pierwiastek     4219 X  ?

a)19       b) 42      c) 61      d) 23

 

Zad. 14 Wiemy, ze atomy mogą łączyć się ze sobą tworząc cząsteczki. Podstawowymi, poznanymi przez Ciebie, wiązaniami są kowalencyjne i jonowe. Które zdanie opisujące wiązania w cząsteczkach Cl2 , O2 , N2 , NaCl, CaCl 2 , CO2 , CH4 ,NH3 jest prawdziwe?

a) We wszystkich cząsteczkach wiązania są kowalencyjne

b) We wszystkich cząsteczkach wiązania są jonowe

c) W cząsteczkach Cl2 , O2 , N2, CO2 , NH3  są tylko wiązania kowalencyjne

d) W cząsteczkach , NaCl, CaCl2 , CO2 , CH4 ,NH3 są tylko wiązania jonowe.

 

Zad. 15 Masa cząsteczkowa tlenku niemetalu wynosi 64 u. 50% masy tego tlenku przypada na tlen. Cząsteczka składa się z trzech atomów. Niemetalem tym jest:

a)azot   b) siarka              c) węgiel             d) krzem

Zad. 16 Rozpuszczalność Pb(NO3)2 w temperaturze 60°C wynosi 96 g. Oblicz ile gramów tej soli należy wprowadzić do 700 cm3 wody, aby otrzymać roztwór nasycony w tej temperaturze.

a)6,72 g                b) 67,2 g              c) 672 g d) nie można otrzymać roztworu nasyconego

 

Zad. 17 Jak odczytasz zapis 3 O3?

a)9 atomów tlenu                           b) 3 trójatomowe cząsteczki tlenu

c) trójatomowa cząsteczka tlenu             d) 3 cząsteczki tlenu

 

Zad.18 Glin jest metalem odpornym na działanie czynników zewnętrznych z powodu:

a) małej aktywności chemicznej                             

b) obecności 3 elektronów walencyjnych

c)pokrywania się jego nawierzchni warstwą tlenku

d)odporności na działanie wody

 

Zad. 19 Celem doświadczenia było zobojętnienie roztworu kwasu solnego roztworem zasady sodowej. Przebieg doświadczenia kontrolowano uniwersalnymi papierkami wskaźnikowymi. Kiedy należało przerwać dodawanie zasady?

a)gdy papierek zabarwił się na żółto

b)gdy papierek zabarwił się na zielononiebieski

c)gdy papierek zabarwił się na czerwono

d)gdy wkroplono całą zawartość zasady

 

Zad. 20 Metaliczny sód należy przechowywać:

a)pod warstwą wody    b) pod warstwą etanolu             

c)pod warstwą nafty     d) w naczyniu z tworzywa, bo sód reaguje ze szkłem

Zad.21 Oblicz ile gramów wody należy odparować z 450 g roztworu 15%, aby otrzymać roztwór 25%.

 

 

 

 

 

 

Zad. 22 Wykonano doświadczenia ( zilustrowane poniższym schematem). Podaj równania zachodzących reakcji lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi. Określ jaki jest odczyn tych roztworów, wyniki wpisz do tabeli.      

       H2O                                                     H2O                                              H2O                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                    

      K2O                                                            SO3                                                       Fe2O3      

Nr probówki

 Równanie reakcji 

Odczyn roztworu

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Zad. 23 W dwóch probówkach przeprowadzano doświadczenia  A i B. Zapisz równania reakcji zachodzących w probówkach oraz równanie reakcji prowadzącej do powstania substancji Q. Skorzystaj z następujących informacji:

a)pierwiastek X należy do okresu 2. I grupy 16;

b)pierwiastek Y należy do okresu 1. I grupy 1;

c)pierwiastek Z należy do okresu 3. I grupy 16;

d)wszystkie trzy reakcje są reakcjami syntezy;

e)substancja Q powstała po zmieszaniu zawartości obu probówek.

 

Pierwiastek  Y 

                                                                           

 Pierwiastek  X                                                   

Doświadczenie A                                                      Doświadczenie B

1.

2.

3.

 

Zad.24  Ustal wzór węglanu, wiedząc, że metal w nim zawarty jest I – wartościowy, a masa cząsteczkowa soli wynosi 106 u.

 

 

 

 

Zad. 25 Zapisz równania reakcji przedstawione schematem:

Ca           1              CaO             3                Ca (OH)2  

    2                               4                                          5

CaCl2                               Ca(NO3)2                            CaSO4

   

Opracowała:

Elżbieta Byczkowska

koniec header